sort proizvodi

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

Обавља послове у области урбанизма, припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, издавање извода из урбанистичких планова, издавање аката о урбанистичким условима, издавање одобрења за градњу, потврђивање пријава за почетак извођења радова, технички преглед објеката и издавање употребне дозволе, спречавање бесправне градње, вођење поступка и доношење решења из области заштите животне средине, послове који се односе на развој и обављање комуналних делатности, стамбену изградњу и односе са стамбеним заједницама, послове државне управе у стамбеној области. Служба за инспекцијске послове обавља послове који се односе на надзор над применом закона, других прописа и општих аката који се односе на област грађевинарства, комуналне делазности, заштите животне средине, саобраћај, образовања.

Шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове: Лидија Бинђеско

Телефон: 030 / 588-515

Факс: 030 / 581-510

Емаил: urbanizam@opstinamajdanpek.rs


2.1.Служба за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

2.2.Служба за инспекцијске послове

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %