sort proizvodi

ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ

ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ

за Пројекат “Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

 

Шта се подразумева под жалбом у овом пројекту?

Жалбом се сматрају: захтеви за достављањем додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности на  спровођењу мера енергетске ефикасности у домаћинствима у Србији, у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

 

Шта је сврха подношења жалбе?

Пројекат је осмишљен да унапреди енергетску ефикасност у домаћинствима у Србији. Током имплементације предузимају се мере које треба да спрече негативан утицај на животну средину и социјално окружење. Сврха подношења жалбе је да предупреди или реши било какве негативне еколошке и друштвене последице Пројекта на које се скрене пажња путем појединачних жалби.

 

Шта је жалбени механизам на овом пројекту?

Све активности које ће се успоставити на нивоу пројекта, а које обезбеђују управљање жалбама. Омогућава анализу примљених жалби са циљем  усмеравања будућих активности на имплементацији пројекта и ангажовању заинтересованих страна ради постизања бољих укупних резултата.

 

Ко може поднети жалбу?

Сваки појединац, група или организација на које пројекат утиче или је заинтересован за пројекат.

 

Документа у вези жалбеног механизма

 

Служба за пријем жалби:

Број телефона: 030/ 581-217, 581-140 локал 1128

Локални  менаџер за жалбе: Снежана Зечевић 

Е-пошта: ( snezana.zecevic@oumajdanpek.rs, privreda@opstinamajdanpek.rs )

 

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %