sort proizvodi

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА "РУДНА ГЛАВА"

Општина Мајданпек започела је израду Плана детаљне регулације за археолошко налазиште Рудна Глава. Део финансијских средстава за реализацију се обезбеђује кроз сарадњу преко програма ЕУ ПРО, а део из буџета општине Мајданпек.

Сарадња је остварена кроз јавни позив за подношење предлога за израду планова детаљне регулације.

Повод за израду Плана детаљне регулације је чињеница да се за једно од значајнијих археолошких  локалитета - раноенеолитски рудник бакра Рудна Глава, један од најстаријих у Европи и најстарији на Балкану, осим привремене заштите није много учинило до данас.

Он није највећи али је репрезентативан археометалуршки споменик у чијим окнима је очувана, као отисак у свежој глини, најстарија технологија добијања бакра. Редак по бројности и очуваности нађеног покретног материјала, овај локалитет поседује и културне слојеве (од првих винчанских рудара преко Римљана, до рударења у Средњем веку). Утврђен је за културно добро од изузетног значаја али за разлику од Лепенског вира - није доживео пуну туристичку афирмацију.

  

   

 

Заштита, одрживо коришћење и развој ове непокретне културне баштине представљају први предуслов за његову афирмацију као туристичке дестинације општине Мајданпек и Доњег Подунавља, којем општина географски припада што га посредно чини и покретачем економског развоја овог подручја.

Процес израде плана започет је у новембру 2018.године и реализоваће се у периоду од 18 месеци кроз кораке који су дефинисани Законом о планирању и изградњи.

Кроз отворени поступак израде урбанистичког плана који генерише интересе, циљ је да се утиче на ширу заједницу и оствари дијалог свих заинтересованих страна - локалне власти, доносиоца одлука, економских актера и појединаца.

Сва питања, сугестије и примедбе везане за пројекат заинтересовани и шира јавност могу послати путем електронске поште на pdr.arhlokrg@majdanpek.rs .

 


 

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %