sort proizvodi

Јавна оглашавања

Ј А В Н И    К О Н К У Р С ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК (Постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек)

Јавни Конкурс Начелник ОУ 2022

Obrazac Izjave

 


 

Обавештење. - 20.05.2022.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - 05.04.2022.


 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Емисиона техника и везе, ул. Кнеза Вишеслава 88, Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат FM радиодифузне станице на локацији Доњи Милановац - Главица, на територији Општине Мајданпек, заведено под бројем 501-24/2021-03 дана 03.11.2021.године. - ДОКУМЕНТ

 


Обавештава се заинтересована јавност да ће се дана 17. јуна 2021.године (четвртак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, одржати јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о усвајњу Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек, непосредном погодбом без накнаде, ради реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног погона за производњу радних униформи“ на катастарској парцели број 6198/17 КО Рудна Глава. - ДОКУМЕНТ


ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДНИХ УНИФОРМИ НА ПАРЦЕЛИ 6198-17 К.О. РУДНА ГЛАВА“


Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта МИХАЈЛОВИЋ ДОО ПАРАЋИН, Синђелићева 33, Параћин поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекта за нову бензинску станицу у Мајданпеку капацитета 100 m3 на кп.бр. 815/4 КО Мајданпек, општина Мајданпек, заведено под бројем 501-10/2021-03 дана 08.04.2021.године. - ДОКУМЕНТ


Пројекат дома културе на Мирочу


Обавештења Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

Обавештење број IV 501-13/2020-03 од 16.11.2020.год.

 

1. Решење број - 870-10-7-2020

2. Решење број - 870-10-4-2020

3. Решење број - 870-10-9-2020

4. Решење број - 870-10-5-2020

5. Решење број - 870-10-6-2020

6. Решење број - 870-10-11-2020

7. Решење број - 870-10-10-2020

8. Решење број - 870-10-14-2020

9. Решење број - 870-10-19-2020

10. Решење број - 870-10-21-2020

11. Решење број - 870-10-22-2020

12. Решење број - 870-10-27-2020

13. Решење број - 870-10-16-2020

14. Решење број - 870-10-2-2020

15. Решење број - 870-10-30-2020

16. Решење број - 870-10-29-2020

17. Решење број - 870-10-24-2020

18. Решење број - 870-10-28-2020

19. Решење број - 870-10-8-2020

20. Решење број - 870-10-26-2020

21. Решење број - 870-10-1-2020

22. Решење број - 870-10-15-2020

23. Решење број - 870-10-2-2020

24. Решење број - 870-10-1-2020

25. Решење број - 870-10-8-2020

26. Решење број - 870-10-9-2020

27. Решење IV број 501-21_2020-03 од 24.01.2021.године

28. Решење 501-24_2021 од 21.12.2021.год.


Обавештења о неизмиреним обавезама за боравишну таксу за 2020.годину

IV 332-29_2020-01

IV 332-19_2020-01

IV 332-21_2020-01

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %