sort proizvodi

Актуелно

Општина Мајданпк расписала јавне позиве за реализацију мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022.гопдину        Ј А В Н И К О Н К У Р С за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мајданпек за 2022. годину        JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA OДЛУКE O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ        ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2022. ГОДИНЕ        ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК        Кaрaвaн "Буди хрaбрa" удружeњa "Жeнa уз жeну"        ОДЛУКА о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Мајданпек на изборима на изборима расписаним за 3 април 2022. године        К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2022. години        Oпштинa Majдaнпeк je нajвeћи дoбитник срeдстaвa Eврoпскe униje нa кoнкурсу прojeктa #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam        Обавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка - председнички избори       

Најновије вести

by

Општина Мајданпк расписала јавне позиве за реализацију мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022.гопдину

Општина Мајданпк расписала јавне позиве за реализацију мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022.гопдину

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мајданпек за 2022. годину

Ј А В Н И К О Н К У Р С за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мајданпек за 2022. годину

by

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA OДЛУКE O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 18.маја 2022.године (среда) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8,00 часова, поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA OДЛУКE O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ

by

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ДЕЖУРСТВА ЗА  УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2022. ГОДИНЕ

ДЕЖУРСТВО У ЈКП ''МАЈДАНПЕК'' МАЈДАНПЕК Љиљана Станковић, кординатор техничке службе, телефон 064/8840614 Драгче Благојевић, пословођа, телефон 064/8840614 ДЕЖУРСТВО У ЈП ''ВОДОВОД'' МАЈДАНПЕК ОЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 22.04.2022. -25.04.2022. године Бучановић Зоран прва смена Анђелковић Дарко пасивно дежурни телефон: 064/8840619 Илић Бојан дежурни возач телефон: 064-1710699 30.04.2022. – 03.05.2022. године Мунћан Ненад прва смена Спорић Раде пасивно дежурни телефон: 064/8840616 Илић Бојан дежурни возач телефон: 064-1710699 ОЈ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 22.04.2022. -25.04.2022. године Барбуловић Станоје прва смена Страиновић Златко прва смена Барбуловић Давор прва смена Бојан Мартиновић, возач прва смена 30.04.2022. – 03.05.2022. године Барбуловић Станоје прва смена Страиновић Златко прва смена Барбуловић Давор прва смена Бојан Мартиновић, возач прва смена ДЕЖУРНИ НА НОВОМ ГРОБЉУ: 22.04.2022. године Владић Игор 065/4683754 23.04.2022. године Стојковић Радиша 062/522929 24.04.2022. године Илић Миле 064/8840623 25.04.2022. године Репеџић Станиша 064/8840617 30.04.2022. године Трујић Дејан 062/1817063 01.05.2022. године Илић Миле 064/8840623 02.05.2022. године Стојковић Радиша 062/522929 03.05.2022. године Владић Игор 065/4683754 ДЕЖУРСТВО У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК У дане празника организовано је пасивно дежурство и то: Маша Митровић - Техничка служба телефон: 064/6458555 Сузана Бранкован - Техничка служба телефон: 064/6458554 Слободан Веселиновић - Лифтаџија телефон: 064/6458549 Тома Лазаревић - Лимар телефон: 064/6458568 Велибор Пупазић - Лимар телефон: 064/6458574 ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК Лице које је одређено за пасивно дежурство током предстојећих празника: 22.04.2022. - 25.04.2022. године и 30.04.2022. – 03.05.2022. године пасивно дежурни Иван Николић, тел. 064/6424270 ДЕЖУРСТВО У ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ''ЕЛЕКТРОТИМОК'' ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА МАЈДАНПЕК Дежурство огранка "Електротимок" Зајечар Погон Мајданпек за отклањање кварова на електроенергетским објектима ван радног времена За период од 18.04.2022. до 26.04.2022. године Дежурни телефони су: Екипа за подручје Мајданпека-руководилац приправне екипе 064/8376132 За период26.04.2022. до 03.05.2022. године Дежурни телефони су: Екипа за подручје Мајданпека-руководилац приправне екипе 064/8376131 ДЕЖУРСТВО ДОМА ЗДРАВЉА „ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“ МАЈДАНПЕК За време ускршњих и првомајских празника 2022. године Дом здравља „др.Верољуб Цакић“ Мајданпек организује дежурство: - у Мајданпеку служба хитне медицинске помоћи телефони 194, 584-552 и 215 00 55 - у Доњем Милановацу здравствена станица телефони 590 080 и 215 00 60 ДЕЖУРСТВО АУТОБУСКА СТАНИЦЕ ''БОРТРАВЕЛ“ ДОО МАЈДАНПЕК За време празника дежурство на аутобуској станици организовано је од 06,00 до 22,00 часова. Све информације могу се добити на телефон 581-270 и 062/8000011. ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА “Dr Max“ МАЈДАНПЕК Апотека „Живковић“ у улици Трг ослобођења бб у Мајанпеку 22.04.2022. године 07:00-17:00 23.04.2022. године 07:00-14:00 24.04.2022. године НЕРАДАН ДАН 25.04.2022. године 07:00-15:00 01.05.2022. године НЕРАДАН ДАН 02.05.2022. године 07:00-15:00 03.05.2022. године 07.00-20.00 ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „BENU“ МАЈДАНПЕК 22.04.2022. године 08:00 - 16:00 23.04.2022. године 08:00 - 15:00 24.04.2022. године НЕРАДАН ДАН 25.04.2022. године 08:00 - 16:00 30.04.2022. године 08:00 - 16:00 01.05.2022. године НЕРАДАН ДАН 02.05.2022. године 08:00 - 16:00 03.05.2022. године 08:00 - 16:00 ДЕЖУРСТВО РАДНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК За време празника пасивно ће дежурати:: 22.04.2022. – 25.04.2022.године Сузана Дудић, гређевински инспектор телефон 064/8129729 30.04.2022. – 03.05.2022. године Анкица Ђурић, комунални инспектор телефон 064/8129730 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК

Mинистарство заштите животне средине донирало је Општини Мајданпек 117 контејнера (од 1,1 м3) и 17 канти (од 240 л) за сакупљање комуналног/чврстог отпада, који ће бити распоређени у Мајданпеку и Доњем Милановцу.

by

Кaрaвaн

Ултрaзвучни прeглeди жeнa у Majдaнпeку 25.03.2022.гoдинe

by

ОДЛУКА о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Мајданпек на изборима на изборима расписаним за 3 април 2022. године

            На основу члана 44. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 14/22), Изборна комисија општине Мајданпек, на седници одржаној дана 18. марта 2022. године, донела је О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ I             УТВРЂУЈЕ СЕ Збирна изборна листа кандидата за избор одборника у Скупштини општине Мајданпек, на  изборима расписаним за 3. април 2022. године, и то:             1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 1.         Ивана Србуловић, 1988, мастер учитељ   2.         Никола Науновић, 1983, диломирани економиста          3.         Саша Јаношевић, 1980, дипл. инг. шумарства     4.         Елвира Јовановић, 1975, дипломирани менаџер  5.         Драган Поповић, 1966, правник     6.         Станимир Балановић, 1969, машински техничар 7.         Круна Живаљевић, 1988, доктор медицине         8.         Дејан Вагнер, 1965, дипл. инг. рударства 9.         Бранислав Томић, 1972, дипл. инг. рударства      10.       Сашка Илић, 1987, мастер биолог 11.       Иван Максимовић, 1976, дипломирани правник 12.       Далибор Грујић, 1979, радник        13.       Марија Дањец, 1984, дипломирани инж. менаџмента 14.       Владица Петровић, 1969, доктор медицине         15.       Ивана Златић, 1992, доктор медицине      16.       Александар Бучановић, 1987, инжењер информатике    17.       Горан Стевановић, 1981, електротехничар енергетике   18.       Мирољуб Анђић, 1991, поштар      19.       Александра Бадркић, 1987, санитарно-еколошки инжењер       20.       Векица Милошевић, 1982, електротехничар        21.       Ђорђе Рошкић, 1962, дипломирани економиста 22.       Маријана Србуловић, 1986, васпитачица 23.       Стефан Новаковић, 1993, електротехничар          24.       Миладин Голубовић, 1961, пензионер      25.       Жељка Павловић – побрић, 1991, доктор медицине       26.       Жељко Митић, 1986, инжењер електротехнике 27.       Јасмин Предић, 1992, возач тешких возила          28.       Ивана Милошевић, 1995, учитељица        29.       Марија Буљубаша, 1987, економиста 30.       Звездимир Траиловић, 1971, рударски техничар 31.       Јелена Марковић, 1987, руковаоц рударским машинама                       2) ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ 1.         Славиша Божиновић           , 1962, дипл. економиста 2.         Андријана Милетић, 1992, дипл- инг. шумарства 3.         Барбуловић Игор, 1977, маг. екон. наука 4,         јоновић Марина, 1975, радник 5.         Радић Ненад, 1975, инг. машимства 6.         Петровић Жељко, 1967, ел- техничар 7.         Лазаревић Војислав, 1958, лекар 8.         Јанковић Милена, 1984, дипл. биолог 9.         Миленковић Миља, 1963, екон. техничар 10.       Лазаревић Игор, 1975, лимар 11.       Стојановић Миодраг, 1952, пензионер 12.       Карпузовић Марина, 1981, дипл. економиста 13.       Јовановић Милена, 1990, радник 14.       Паско Божидар, 1949, пензионер 15.       Караманчић Драган, 1954, пензионисани новинар 16.       Балановић Слободан, 1967, радник 17.       Јанковић Ивана, 1988, дипл. мастер учитељ 18.       Павловић Југослава, 1983, отправник возова 19.       Николић Раде, 1955, пензионер 20.       Новичић Ненад, 1971, агарски тренер 21.       Жујица Миладинка, 1961, пензионер 22.       Вулетић Урош, 1978, професор физ. културе 23.       Станојевић Сања, 1982, гимназијалац 24.       Точаковић Ђорђе, 1966, пољопривредник 25.       Јеремић Јовица, 1982, радник 26.       Јанковић Драгана, 1986, радник 27.       Ђорђевић Слободанка, 1958, домаћица 28.       Цуцуловић Савка, 1943, пензионер 29.       Антонић Мирослав, 1982, радник 30.       Мухаремовић Горан, 1966, радник 31.       Ђурковић Владимир, 1976, радник 3) МОЖЕ И ДРУГАЧИЈЕ 1.         Мартин Бежинаревић, 1999, правни техничар 2.         Снежана Тодоровић, 1962, дипломирани логопед дефектолог 3.         Небојша Петковић, 1972, професор биологије 4.         Небојша Траиловић, 1955, испирач злата 5.         Данијела Анђелковић, 1971, економски техничар 6.         Јанко Николић, 1960, пензионер 7.         Снежана Трујановић, 1963, медицинска сестра 8.         Надица Стојановић, 1982, фризер 9.         Драгиша Милојковић, 1964, фризер 10.       Ненад Јовановић, 1964, златар 11.       Наташа Петковић, 1974, професор филозофије 12.       Десанка Јанковић, 1975, трговац 13.       Кристијан Клемен, 1970, електротехничар рачунара 14.       Драган Трујић, 1961, ликовни техничар дизајна индустријских производа 15.       Тереса Траиловић, 1994, ветеринар 16.       Сузана Спорић, 1979, електро техничар 17.       Ратко Дурлић, 1962, електро техничар 18.       Недељко Јанковић, 1971, машинац 19.       Милован Павловић, 1962, машин бравар 20.       Гордана Драгошановић, 1962, електричар јаке струје 21.       Сузана Благојевић, 1960, акушерска сестра 22.       Неша Урзикић, 1970, хемијски техничар 23.       Јасмина Дурлић, 1973, економски техничар 24.       Драган Станковић, 1971, рудар 25.       Горан Младеновић, 1965, машинац 26.       Звездана Јовановић, 1970, економски техничар 4) Српски покрет Двери – Срцем за Мајданпек 1.         Драган  Манојловић, 1955, пензионер 2.         Миодраг Бачиловић, 1959, агент осигурања 3.         Душица Полић, 2002, студент пол. наука 4.         Драгана Мажибрада, 1967, ек. техничар 5.         Слободан Трифуновић, 1952, пензионер 6.         Зоран Терзић, 1963, радник обезбиђења 7.         Марина Јакубовић, 1989, трговац 8.         Драган Грујић, 1968, дипл.инг за менаџмент 9.         Снежана Кокић, 1971, трговац 10.       Бобан Митровић, 1968, електричар енергетике 5) ДР ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 1.         Милован Шегрт, 1969, техичар финалне прераде дрвета 2.         Милорад Сурдуловић,1961, пензионер 3.         Јелена Србу, 1962, електротехничар 4.         Драгиша Ђурић, 1961, пензионер 5.         Тања Радовић           , 1980, рударски техничар 6.         Славиша Живадиновић, 1966, приватни предузетник 7.         Раде Жујуица, 1962, пољопривредник 8.         Јевросима Васић, 1956, пензионер 9.         Данијела Јовановић, 1980, домаћица 10.       Љубиша Голубовић, 1956, пензионер 11.       Слађан Бучановић,1992, техничар 12.       Слободан Сикимић, 1958, пензионер 13.       Светлана Јанковић, 1950, пензионер 14.       Данијела Цајић, 1978, домаћица 15.       Живослав Радовановић, 1955, пензионер 16.       Ивица Пауновић, 1977, возач 17.       Јелена Голубовић, 1985, физиотерапеут 6) КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ДСС 1.         Ђорђе Драгошан, 1958, пензионер 2.         Небојша Јовановић, 1957, референт 3.         Верица Станојевић, 1965, лаборант 4.         Радиша Николић, 1959, пекар 5.         Верица Недић, 1972, домаћица 6.         Дарко Цугељ, 1958, инжењер машинства 7.         Милан Узуновић, 1965, машин бравар 8.         Ружа Карабашевић, 1947, пензионер 9.         Миле Марковић, 1959, социјални радник 10.       Драгица Мартиновић, 1953, пензионер 7) Не дам! 1.         Владимир Божић, 1979, спортски радник 2.         Зора Трујић-Мирковић, 1955, лекар специјалиста неуропсихијатар 3.         Ирена Барбуловић, 1979, наставница клавира 4.         Јелена Јовановић, 1969, ел. заваривач 5.         Радојица Стефановић, 1983, дипломирани професор 6.         Марија Тимко, 1970, приватник - предузетник 7.         Дарко Пунђејевић, 1986, рудар 8.         Душан Илић, 1990, рудар 9.         Мирјана Зарић, 1975, наставник 10.       Теодора Јанковић, 2002, програмер 11.       Снежана Стаменковић, 1958, пензионер 12.       Александар Лор, 1981, струковни економиста 13.       Бисерка Костић, 1988, економски техничар 14.       Зорица Величковић, 1983, хигијеничарка 15.       Вељко Петровић, 1999, рудар 16.       Вера Божић, 1958, пензионер. II             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб презентацији Републичке изборне комисије и ''Службеном листу општине Мајданпек''.             ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Број:  013-64/2022  од  18. марта 2022. године                                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                       Светлана Сеновић Odluka o utvrdjivanju zbirne izborne liste 18.03.2022.pdf

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %