sort proizvodi

Актуелно

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Мајданпек (са стратешком проценом утицаја на животну средину)        КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Упутство за кориснике за припрему буџета за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е        Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ        ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        О Д Л У К A о додели средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса за Општину Мајданпек за 2022.годину        ПРOДУЖEЊE РOКA ЗA ПOНOШEЊE ПРИJAВA Ј А В Н И К O Н К У Р С за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених oбjeкaтa на територији општине Мајданпек        КOНAЧНA ЛИСТA за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2022.години       

Најновије вести

by

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Мајданпек (са стратешком проценом утицаја на животну средину)

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Мајданпек (са стратешком проценом утицаја на животну средину) Јавни увид у нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину), обавиће се у трајању од 30 дана, почев 15.08.2022. године, закључно са 15.09.2022. године. Нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину) биће изложен у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., канцеларија бр. 20, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Кристина Првуловић. Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 15.09..2022. године. Јавна презентација нацрта планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину) одржаће се 02.09.2022. године, у великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11. сати. По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.09..2022. године,  великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11. сати. Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 

by

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

Упутство за кориснике за припрему буџета за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Упутство за кориснике за припрему буџета за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо становнике општине Мајданпек (град Мајданпек и насеља Јасиково, Влаоле и Лесково ) да се до даљњег СТРОГО ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА, АУТОМОБИЛА, ТЕПИХА, ЗАЛИВАЊЕ БАШТИ И ДВОРИШТА. Ова забрана се изриче на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мајданпек, број 217-2-1/2022 од 28.07.2022. године  донетом у складу са чланом 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18) због настале ситуације ограниченог снабдевања водом, услед смањене количине воде у систему водоснабдевања и угрожености континуиране испоруке воде за пиће грађанима. Надзор над спровођењем ово Закључка вршиће надлежне службе Општинске управе општине Мајданпек у сарадњи са радницима ЈП „Водовод“, Мајданпек. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

by

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

by

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

На основу члана 51. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14), члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22),  члана 16. Одлуке о правобранилаштву општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, бр. 1/15) и члана 64. Статута општине Мајданпек, ''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, оглашава

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %