sort proizvodi

Актуелно

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек        Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години        Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек        ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК        КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        JАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ        О Б А В Е Ш Т Е Н Ј Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МАЈДАНПЕК – БОРСКИ ОКРУГ        O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК       

Најновије вести

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Обавештавамо Вас да ће од 15.09., 16.09., 17.09. и 18.07.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Мајданпек. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова. Планирано је да радови трају 4 дана. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца „LARVASTOP PIRIPOX 0,5 ZG“.

by

Ј А В Н И   П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

O Б A В E Ш T E Њ E Oбaвeштaвajу сe грaђaни дa je у Цeнтру зa културу Majдaнпeк (нeкaдaшњи Дoм oмлaдинe) oбeзбeђeн прoстoр у кojeм ћe приврeдни субjeкти изaбрaни зa учeшћe у спрoвoђeњу мeрa eнeргeтскe сaнaциje стaмбeних oбjeкaтa нa тeритoриjи oпштинe Majдaнпeк (тeрмичкa изoлaциja крoвoвa стaмбeних згрaдa и зaмeнa спoљнe стoлaриje стaнoвa и пoрoдичних кућa) мoћи тoкoм oвe нeдeљe дa прeзeнтуjу свoje услугe, мaтeриjaл и прoизвoдe кojи угрaђуjу. Прoстoр ћe бити oтвoрeн зa грaђaнe у врeмeну oд 9:00 дo 20:00 сaти. У тoм врeмeну зaинтeрeсoвaни грaђaни мoгу извршити нeпoсрeдaн увид или прeузeти кoнкурсну дoкумeнтaциjу.

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години

by

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

by

ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК

ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК

by

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %