sort proizvodi

Актуелно

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА        ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ        Информација за интерно расељена лица        O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Излагање ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК на рани јавни увид        O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА ПЕРИОД 2021 -2024. ГОДИНЕ        ЈАВНA ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК        O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК       

Најновије вести

by

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

by

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

by

Информација за интерно расељена лица

Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године

by

O Б A В E Ш T E Њ E  O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Општина Мајданпек обавештава заинтересоване грaђaнe и стaмбeнe зajeдницe, који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 30/21 и 36/21) за крajњe кориснике средстава за реализацију мера енергетске санације, да ће Jaвни  позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек који је објављен 06.09.2021.године у „Службеном листу општине Мајданпек“, на званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Мајданпек, БИТИ ПРОДУЖЕН ДО 18.10 2021.године.

by

Излагање ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК на рани јавни увид

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл.37.-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), оглашава

by

O Б A В E Ш T E Њ E  O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ   ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Општина Мајданпек обавештава заинтересоване грaђaнe и стaмбeнe зajeдницe, који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 30/21 и 36/21) за крajњe кориснике средстава за реализацију мера енергетске санације, да ће Jaвни  позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек који је објављен 06.09.2021.године у „Службеном листу општине Мајданпек“, на званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Мајданпек, БИТИ ПРОДУЖЕН ДО 11.10 2021.године.

by

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА ПЕРИОД 2021 -2024. ГОДИНЕ

Позивају се сви представници органа општине Мајданпек, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност општине Мајданпек за период 2021.-2024 године. Јавна расправа поводом Нацртa Локалног акционог плана за родну равноправност општине Мајданпек за период 2021.-2024. године, одржаће се у периоду од 04. октобра 2021. године до 12. октобра 2021. године. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се у писаној форми, поштом, на адресу: Општина Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Мајданпек или ектронском поштом на адресу pomocnik@majdanpek.rs са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту ЛАП-а за родну равноправност“. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта ЛАП-а. Отворени састанак о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност општине Мајданпек за период 2021.-2024. године одржаће се дана 12. октобра 2021. године, са почетком у 10.00 часова у Великој сали Скупштине општине Мајданпек. Јавни позив, Нацрт ЛАП-а за родну равноправност општине Мајданпек за период 2021.-2024 године и Образац за сугестије, предлоге и примедбе можете преузети овде

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %