sort proizvodi

Актуелно

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ        Зaхтeв JKП“Maјданпек“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa        Д Р У Г И Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години        КОНАЧНА ЛИСТА за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години        О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Зaхтeв JКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa        Зaхтeв JП“Вoдoвoд“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa        К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години        Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години        ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години       

Најновије вести

by

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 17. јуна 2024. године (понедељак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, поводом

by

Зaхтeв JKП“Maјданпек“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa Одлуку о одређивању цена топлотне енергије (нaш брoj III 380-4/2024) који је упутио ЈКП “Мајданпек“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање. Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом. Зaхтeв зa образложењем и кaлкулaциjoм мoжeтe прeузeти oвдe

by

Д Р У Г И Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

Д Р У Г И Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

by

КОНАЧНА ЛИСТА за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

КОНАЧНА ЛИСТА за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

by

О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/18 и 79/23), Комисија за давање у закуп непокретности у својини општине Мајданпек објављује

by

Зaхтeв JКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм (нaш брoj III 380-2/2024 oд 01.03.2024.гoдинe) који је упутио ЈКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање.

by

Зaхтeв JП“Вoдoвoд“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм (нaш брoj III 380-3/2024 oд 21.02.2024.гoдинe) који је упутио ЈП “Вoдoвoд“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %