sort proizvodi

Актуелно

О Д Л У К А О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        К О Н А Ч Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Продужење рока за подношење пројава по Јавном јконкурсу за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2023.години        П Р E Л И M И Н A Р Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2023. години        РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗИХ САОБРАЋАЈНИЦА IБ РЕДА НА ПРАВЦИМА ГОЛУБАЦ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – БРЗА ПАЛАНКА И КЛАДОВО - НЕГОТИН        Ј А В Н И П О З И В        ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за расплет далековода 110 kV код трафо-станице „Мајданпек 2“ и увођење далековода 110 kV бр.150 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 2“        ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек на рани јавни увид        J A В Н И П O З И В зa дaвaњe у зaкуп нa oдрeђeнo врeмe сa мoгућнoшћу купoвинe чeтири стaмбeнe jeдиницe у Majдaнпeку нaмeњeнe зa рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa избeглицa       

Најновије вести

by

О Д Л У К А О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

О Д Л У К А О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

К О Н А Ч Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

К О Н А Ч Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

Продужење рока за подношење пројава по Јавном јконкурсу за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2023.години

Продужење рока за подношење пројава по Јавном јконкурсу за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2023.години

by

П Р E Л И M И Н A Р Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

П Р E Л И M И Н A Р Н А Л И С Т А ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2023. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2023. години

by

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗИХ САОБРАЋАЈНИЦА IБ РЕДА НА ПРАВЦИМА ГОЛУБАЦ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – БРЗА ПАЛАНКА И КЛАДОВО - НЕГОТИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗИХ САОБРАЋАЈНИЦА IБ РЕДА НА ПРАВЦИМА ГОЛУБАЦ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – БРЗА ПАЛАНКА И КЛАДОВО - НЕГОТИН

by

Ј А В Н И   П О З И В

За учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек: набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем: уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предатеколичине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове,

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %