sort proizvodi

ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 2022

Контакт телефони Изборне Комисије општине Мајданпек за пријављивање бирача који желе да гласају ван бирачког места :

 

1. 062/1094993

2. 061/2032582

3. 063/338755

4. 0652576140


1. Пословник Изборне комисије општине Мајданпек

Обавештење о излагању на увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Мајданпек

Обавестење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка - председнички избори

2. Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мајданпек

1) Образац ОСОМ- 1/22

2) Образац ОСОМ 2/22

3) Образац ОСОМ 3/22

4) Образац ОСОМ 4/22

Предлог за именовање чланова и заменика чланова БО у сталном саставу

Предлог за именовање чланова и заменика чланова БО у проширеном саставу


КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР ЗА ПРОВЕРУ ЛОГИЧКО-РАЧУНСКЕ ИСПРАВНОСТИ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

З А П И С Н И К О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

И З В Е Ш Т А Ј О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

З А П И С Н И К О КОМИСИЈСКОЈ КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ПО УЗОРКУ

З А П И С Н И К О КОМИСИЈСКОЈ КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК НА ЗАХТЕВ ЧЛАНА/ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ПО УЗОРКУ

Р Е Ш Е Њ Е О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Р Е Ш Е Њ Е КОНСТАТУЈЕ СЕ да се резултати гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Мајданпек, одржаним 3. априла 2022. године, не могу утврдити на следећим бирачким местима

Решење о поништавању гласања на БМ

П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

К О Н Т Р О Л Н И Л И С Т ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ


 


Републичка изборна комисија (parlament.gov.rs)

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %