sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

КОНАЧНА ЛИСТА за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

КОНАЧНА ЛИСТА за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

by

Зaхтeв JКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм (нaш брoj III 380-2/2024 oд 01.03.2024.гoдинe) који је упутио ЈКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање.

by

Зaхтeв JП“Вoдoвoд“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм (нaш брoj III 380-3/2024 oд 21.02.2024.гoдинe) који је упутио ЈП “Вoдoвoд“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање

by

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

ДЕЖУРСТВО  У  ЈКП ''МАЈДАНПЕК'' МАЈДАНПЕК У време празника ЈКП “МАЈДАНПЕК“ - топлана организује рад у редовним сменама За све информације  и  рекламације телефон  064/8201357, 064/8201358, 064/8840622                                          ДЕЖУРСТВО  У  ЈП ''ВОДОВОД'' МАЈДАНПЕК ОЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 02.02.2024. године дежурство Мунћан Ненад, 01.01.- 02.02.2024. године пасивно дежурство Спасоје Траиловић 064/8873716 06.01.- 07.01.2024..године  дежурство Бучановић Зоран. 06.01.- 07.01.2024.године пасивно дежурство  Раде Спорић 064/8840616. ДЕЖУРНИ НА НОВОМ ГРОБЉУ Николић Десимир 01.01.-02.01.2024.године пасивно дежурство Стојковић Радиша 06.01.-07.01.2024.године пасивно дежурство ОЈ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Изношење смећа за време новогодишњих и божићних празника обављаће се дана  02.01.2024. године и 06.01.2024.године.                ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК Током новогодишњих и божићних празника дежурство Иван Николић, тел. 064/64 24 270                         ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК 01.-02.01.2024. пасивно дежурство: Веселиновић Слободан        електричар – лифтаџија          телефон:  064/64-58-549 Матић Никола                       водоинсталатер                        телефон: 064/64-58-556 Митровић Маша                   техничка служба                      телефон: 064/64-58-555 07.01.2024.године пасивно дежурство: Лазаревић Тома                     лимар                                    телефон: 064/64-58-568 Станојевић Александар        водоинсталатер                      телефон: 064/64-58-548                            ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ За време новогодишњих и божићних празника 2023/2024 године ЈКП „Доњи Милановац“организује дежирства у постројењу за прераду воде и пумпној станици у селу Мосна , као и за одржавање чистоће насеља. Одношење комуналног отпада вршиће се дана 02.01.2024.године.. Број телефона за пријаву кварова на водоводној и канализационој мрежи 030/591 073   ДЕЖУРСТВО У ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ''ЕЛЕКТРОТИМОК'' ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА МАЈДАНПЕК Огранак "Електротимок" Зајечар Погон Мајданпек са Пословницом Доњи Милановац организује дежурства за време новогодишњих и божићних празника.             Дежурни телефон: 030/581-820 ДЕЖУРСТВО  ДОМА  ЗДРАВЉА „ВЕРОЉУБ  ЦАКИЋ“  МАЈДАНПЕК За време празника  Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек неће радити 01.01.2024.године и 02.01.2024.године. у  Мајданпеку ће радити служба  хитне медицинске помоћи  телефони   194 и  584-552 у   Доњем Милановацу  дежураће здравствена станица телефони  590 080 ДЕЖУРСТВО  АУТОБУСКА  СТАНИЦЕ  ''БОРТРАВЕЛ“ ДОО  МАЈДАНПЕК За време празника дежурство на аутобуској станици организовано је од 06,00 до 22,00 часова. Све информације могу се добити на телефон  581-270 и 062/ 8000011.                      ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „DR MAX“ МАЈДАНПЕК 31.12.2023. године      нерадан дан 01.01.2024. године      нерадан дан 06.01.2024. године      07:00 – 14:00 07.01.2024. године       нерадан дан                              ДЕЖУРСТВО  ЗУ АПОТЕКА“BENU“  МАЈДАНПЕК 31.12.2023. године      нерадан дан 01.01.2024. године      нерадан дан 02.01.2024. године      08.00-15.00 06.01.2024. године      08.00-14.00 07.01.2024. године       нерадан дан ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „ŠEKI-TILIA“ МАЈДАНПЕК Апотека „Šeki-Tilia“ 28. марта, Мајданпек 01.01.2024. године     нерадан дан 02.01.2024. године      08:00 – 15:00 07.01.2022. године       нерадан дан ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ​​​​​​​

by

ОБАВЕШТЕЊЕ поводом НAЦРTA ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Обавештавају се грађани, правна и физичка лица као и стручна јавност да ће на јавној расправи поводом Нацрта Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2024.годину која ће се одржати 12. децембра 2023. године (уторак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, бити представљен Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за 2024.годину.

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %