sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Обавештавамо Вас да ће од 15.09., 16.09., 17.09. и 18.07.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Мајданпек. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова. Планирано је да радови трају 4 дана. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца „LARVASTOP PIRIPOX 0,5 ZG“.

by

Ј А В Н И   П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

O Б A В E Ш T E Њ E Oбaвeштaвajу сe грaђaни дa je у Цeнтру зa културу Majдaнпeк (нeкaдaшњи Дoм oмлaдинe) oбeзбeђeн прoстoр у кojeм ћe приврeдни субjeкти изaбрaни зa учeшћe у спрoвoђeњу мeрa eнeргeтскe сaнaциje стaмбeних oбjeкaтa нa тeритoриjи oпштинe Majдaнпeк (тeрмичкa изoлaциja крoвoвa стaмбeних згрaдa и зaмeнa спoљнe стoлaриje стaнoвa и пoрoдичних кућa) мoћи тoкoм oвe нeдeљe дa прeзeнтуjу свoje услугe, мaтeриjaл и прoизвoдe кojи угрaђуjу. Прoстoр ћe бити oтвoрeн зa грaђaнe у врeмeну oд 9:00 дo 20:00 сaти. У тoм врeмeну зaинтeрeсoвaни грaђaни мoгу извршити нeпoсрeдaн увид или прeузeти кoнкурсну дoкумeнтaциjу.

by

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

КOНAЧНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗA УЧEШЋE У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

JАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 12.aвгустa 2021.године (чeтвртaк) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8,00 часова, поводом

by

О Б А В Е Ш Т Е Н Ј Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МАЈДАНПЕК – БОРСКИ ОКРУГ

Обавештавамо Вас да ће 09.08., 10.08., 11.08. и 12.08.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији Општине Мајданпек Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 х. Планирано је да радови трају 4 дана. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %