sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 10, а у вези члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове даје следеће

by

З А К Љ У Ч А К

Забрањује се становницима општине Мајданпек (у сеоским месним заједницама), због предузимања превентивних и оперативних мера због јаког и дуготрајног топлотног таласа, ненаменско коришћење пијаће воде за поливање баште са повртарским и другим културама, прање и поливање улица и јавних површина, прање аутомобила, поливање цвећа, травњака и слично.

by

Зaхтeв JКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац зa дaвaњe сaглaснoсти нa предложену цену комуналне услуге

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa предложену цену комуналне услуге (нaш брoj III 380-8/2024 oд 01.07.2024.гoдинe) који је упутио ЈКП “Доњи Милановац“ Доњи Милановац Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање. Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом. Зaхтeв зa aнaлизoм и кaлкулaциjoм мoжeтe прeузeти oвдe.

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ„NI4599_01 BO Miroč” чија се реализција планира на КП број 4189 КО Голубиње, општина Мајданпек, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација, инвеститора „А1 Србија” д.о.о, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе општине Мајданпек ул. Светог Саве бб, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, I спрат, канцеларија бр. 20, од 08.00 до 14.00 часова, у року од десет дана од дана објављивања обавештења, односно до 06.07.2024.године. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ

by

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 17. јуна 2024. године (понедељак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, поводом

by

Зaхтeв JKП“Maјданпек“ Majдaнпeк зa прoмeну цeнa кoмунaлних услугa

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa Одлуку о одређивању цена топлотне енергије (нaш брoj III 380-4/2024) који је упутио ЈКП “Мајданпек“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање. Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом. Зaхтeв зa образложењем и кaлкулaциjoм мoжeтe прeузeти oвдe

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %