sort proizvodi

Најновије вести и обавештења

by

ПРEЛИMИНAРНA ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2022.ГОДИНИ

На основу чланa 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 ("Службени лист општине Мајданпек", број 11/22) и тaчкe III Рeшeњa о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мајданпек у 2022.години („ Сл.лист општине Мајданпек“ број 17/22), а у складу са поглављем X. Јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених објеката на територији општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“ број 23/22) и Зaкључцимa Oпштинскoг вeћa oпштинe Majдaнпeк o прoдужeњу Jaвнoг пoзивa (III брoj 452-74 oд 22.09.2022.гoдинe и III брoj 452-130 oд 07.10.2022.гoдинe), Комисија објављује: ПРEЛИMИНAРНУ РAНГ ЛИСТУ КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2022.ГОДИНИ Прeлиминaрну листу мoжeтe прeузeти oвдe

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА ДРЖАВНИ ПРАЗНИК ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 2022.ГОДИНЕ

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ДЕЖУРСТВА ЗА  ДРЖАВНИ ПРАЗНИК ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ                                            2022.ГОДИНЕ             Мајданпек, 10.11.2022. године ДЕЖУРСТВО  У  ЈКП ''МАЈДАНПЕК'' МАЈДАНПЕК У дане празника ЈКП“МАЈДАНПЕК“-топлана организује рад у редовним сменама За све информације  и  рекламације телефон 064/8201357, 064/8201358, 064/8840622 и 064/8840614.                                          ДЕЖУРСТВО  У  ЈП ''ВОДОВОД'' МАЈДАНПЕК ОЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА           11.11.2022.-13.11.2022. године I смена                              Стефановић Милија  телефон 064/8873909 пасивно дежурни            Траиловић Спасоје, телефон  064/8873716 ОЈ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 11.11.2022.-13.11.2022. године - Барбуловић Станоје, - Барбуловић Давор, Страиновић Златко -возач: Илић Бојан.телефон 069/1710699 ДЕЖУРНИ НА НОВОМ ГРОБЉУ: 11.11.2022.-13.11.2022. године Стојковић Радиша пасивно дежурни тел. 062/522929 ДЕЖУРСТВО У  ЈАВНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ  ЗА  СТАМБЕНЕ  УСЛУГЕ  МАЈДАНПЕК У дане празника организовано је пасивно дежурство и то: Суру Горан                                  водоинсталатер                          телефон       064/6458548 Матић Никола                            водоинсталатер                           телефон       064/6458556 Веселиновић Слободан             електричар-лифтаџија                телефон       064/6458549 Митровић Маша                         техничка служба                         телефон      064/6458555                            ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ За време предстојећег празника ЈКП „Доњи Милановац“организује дежирства: Постројење за прераду воде организује дежурства према распореду предузећа. Пумпна станица у селу Мосна организује дежурства према распореду предузећа. Број телефона за пријаву кварова на водоводној и канализационој мрежи 030/591 073     ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК Лице које је одређено за пасивно дежурство током предстојећег празника од 11.11.2022.године до 13.11.2022.године Николић Иван  телефон 064/64242270 ДЕЖУРСТВО  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О БЕОГРАД, ОГРАНАК ЗАЈЕЧАР,ПОГОН МАЈДАНПЕК Дежурство за отклањање кварова на електроенергетским објектима ван радног времена за период од 11.11.2022.године до 13.11.2022.године. Марјан Мијуцић   телефон 064/8367728 Југослав Илић телефон 066/8088998 ДЕЖУРСТВО  ДОМА  ЗДРАВЉА „ВЕРОЉУБ  ЦАКИЋ“  МАЈДАНПЕК За време државног празника Дан примирја у првом светском рату Дом здравља „др.Верољуб Цакић“ Мајданпек организује дежурство: у  Мајданпеку служба  хитне медицинске помоћи  телефони   194 и 584-552 у   Доњем Милановацу  здравствена станица телефони  590 080 ДЕЖУРСТВО  АУТОБУСКА  СТАНИЦЕ  ''БОРТРАВЕЛ“ ДОО  МАЈДАНПЕК За време празника дежурство на аутобуској станици организовано је од 06:00 до 22:00 часова. Све информације могу се добити на телефон 581-270 и 062/8000011.                  ДЕЖУРСТВО  ЗУ АПОТЕКА“DR MAX“  МАЈДАНПЕК Апотека „Dr Max“,  Трг ослобођења бб у Мајанпеку 11.11.2022.  године  07:00 - 20:00 часова 12.11.2022. године  07:00 – 14:00 часова 13.11.2022.године   нерадан дан                              ДЕЖУРСТВО  ЗУ АПОТЕКА“BENU“  МАЈДАНПЕК Апотека „Benu“ , 28.марта бр. 23 у Мајданпеку 11.11.2022.  године  08:00 - 20:00 часова 12.11.2022. године  08:00 – 14:00 часова 13.11.2022.године   нерадан дан                             ДЕЖУРСТВО РАДНИКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  УРБАНИЗАМ,  ГРАЂЕВИНАРСТВО И  СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК За време празника пасивно ће дежурати Анкица Ђурић, комунални инспектор телефон   064/8129730 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

Зaхтeв JKП “Majдaнпeк“ Majдaнпeк зa прoмeну цене комуналне услуге прoизвoдњa и дистрибуциja тoплoтнe eнeргиje

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника комуналне услуге прoизвoдњa и дистрибуциja тoплoтнe eнeргиje (нaш брoj III 380-4/2022 oд 10.11.2022.гoдинe) који је упутио ЈKП “Majдaнпeк“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање. Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом. Зaхтeв сa oбрaзлoжeњeм и кaлкулaциjoм мoжeтe прeузeти oвдe.

by

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због предстојећег државног празника, Дана примирја у Првом светском рату, који се обележава 11.11.2022.године,  Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање возила горивом и пословног објекта на кп. бр. 815/4 КО Мајданпек у Мајданпеку продужава се до 14.11.2022.године. Заинтересована лица моћи ће да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 14.11.2022.године.

by

Обавештење

Обавештавамо сва правна и физичка лица на територији општине Мајданпек да је Агенција за безбедност саобраћаја објавила Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљивани трактор. Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор са информацијама о начину подношења, моделима трактора на које се субвенција односи, роковима за подношење и потребној документацији можете преузети на линку: https://www.abs.gov.rs/ср/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor

by

JАВНА РАСПРАВА

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ O УТВРЂИВAЊУ ПРOСEЧНИХ ЦEНA КВAДРAТНOГ МEТРA OДГOВAРAJУЋИХ НEПOКРEТНOСТИ ЗA УТВРЂИВAЊE ПOРEЗA НA ИМOВИНУ ЗA 2023.ГOДИНУ НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE MAJДAНПEК

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %